مسابقات ربتیک دانشگاه صنعتی شریف

مسابفات ربتیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ پنجم مهر ماه 1391 برگزار شد، لازم به توضیح است که 

 آقای مهندس بهنام فرنقی یکی از کارشناسان خلاق در واحد تحقیق و توسعه شرکت انرژی الکترونیک ایران مقام چهارم  این مسابقات را کسب نمودند.

امید است که با همت بیشتر متخصصین کارآزموده،شرکت انرژی الکترونیک ایران هر چه بیشتر به مرزهای خود کفایی نزدیک گردد . 

به امید موفقیت های روز افزون برای آقای مهندس بهنام فرنقی در تمامی عرصه های زندگی

گالری تصاویر