نمایشگر دیجیتال

نمایشگرهای دیجیتال شرکت انرژی الکترونیک ایران، جهت اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای اصلاح مقدار نمایش داده شده، پارامترهایی از جمله حداقل و حداکثر مقدار نمایش به ازای حداقل و حداکثر ورودی، تعداد ارقام اعشار و … قابل تنظیم می‌باشند. همچنین جهت استفاده در مدارات کنترل و فرمان، سه رله خروجی High, Go, Low تعبیه شده است که با تنظیم مقادیر حداقل و حداکثر، عملکرد آن‌ها قابل کنترل است.
همچنین می‌توان رنج و نوع ورودی، عملکرد و نوع خروجی در مقادیر حداقل و حداکثر را طبق نیاز خاص مشتری، طراحی و تولید کرد.

دریافت کاتالوگ